ریاضی هشتم

/
ریاضی هشتم

ریاضی هشتم

349,000 تومان

ریاضی به عنوان یکی از مهم ترین و چالشی ترین دروس ، یکی از مهم ترین دروس آزمون سمپاد و سایر مدارس برتر به شمار میاد.

آموزش و حل تمامی تمرینات کتاب درسی ، برسی تمامی نکات و مباحث ، ارائه تست ها و تمرین های جامع و کاربردی مخصوص هر فصل ، ارائه تکالیف و آزمون ، رفع اشکال پیوسته مطالب ، مرور و برسی سیر تا پیاز ریاضیات تنها بخشی از کار هایی هست که مدرسه مونو در یک طرح دراز مدت برای یک درس پر اهمیت برای شما در نظر گرفته .

فراموش نکنید که تسلط شما توی این درس میتونه بخش عظیمی از موفقیت های شما رو در آزمون های پیش رو بر طرف بکنه .

همین طور فراموش نکنید که برای موفقیت در امتحانات تشریحی و کتبی متفاوت ، باید به همه تمارین و مباحث کتابتون تسلط پیدا کنید و تمامی بخش های اونو برسی کنید ، کاری که مونو برای شما به طور کامل اجرا میکنه و در کنار اون با بسته های آموزشی و جزوات و بانک تستش ، موفقیت رو به شما نزدیک و نزدیک تر میکنه .

ریاضیات هشتم : 

فصل اول »»» عدد های گویا + یادآوری عددهای صحیح + معرفی عددهای گویا + جمع و تفریق عددهای گویا + ضرب و تقسیم عددهای گویا

فصل دوم »»» عدد های اول + یادآوری عددهای اول + تعیین عددهای اول

فصل سوم »»» چند ضلعی ها + چندضلعی‌ها و تقارن + توازی و تعامد + چهارضلعی‌ها + زاویه‌های داخلی + زاویه‌های خارجی

فصل چهارم »»» جبر و معادله + ساده کردن عبارت‌های جبری + پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری + تجزیه عبارت‌های جبری + معادله

فصل پنجم »»» بردار و مختصات + جمع بردارها + ضرب عدد در بردار + بردارهای واحد مختصات

فصل ششم »»» مثلث + رابطه فیثاغورس + شکل‌های هم‌نهشت + مثلث‌های هم‌نهشت + هم‌نهشتی مثلث‌های قائم‌الزاویه

فصل هفتم »»» توان و جذر + توان + تقسیم اعداد توان‌دار + جذر تقریبی + نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد

فصل هشتم »»» آمار و احتمال + دسته‌بندی داده‌ها + میانگین داده‌ها + احتمال با اندازه‌گیری شانس + بررسی حالت‌های ممکن

فصل نهم »»» دایره + خط و دایره + زاویه های مرکزی + زاویه های محاطی

ایستگاه امتحانات تشریحی : 

برای موفقیت در این درس ، در اولین مرحله باید به مطالعه متن کتاب درسی بسیار اهمیت بدین ، چرا که مهم ترین منبع سوالات امتحانات تشریحی تمارین کتاب درسی هستن . حل تک تک نمونه سوالات و تمرینات و آزمایش های کتاب درسی از اهمیت بسیاری برخورداره . سعی کنید با یک مدیریت درست مطالب رو مطالعه کنید و در پایان مطالعه زمانی رو به حل نمونه سوالات امتحانی اختصاص بدین .

این مورد رو هم در نظر داشته باشید که در طول امتحان هم رعایت یک سری نکات به شدت اهمیت دارن ، برای مثال به هیچ عنوان در پاسخ سوالات ، روش های میانبر و یا فرم های خارج از داده های کتاب درسی رو به کار نبرید . همچنین به شرح دقیق و ذکر تمامی داده ها از جمله یکا ها و کمیت ها و یا اصل فرمول ها و … توجه کنید .

 

مشخصات فیلم های آموزشی ضبط شده این محصول

فصل اول ( 227 دقیقه )

 • قرینه یک عدد صحیح
 • جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعداد صحیح
 • جمع و تفریق چند عدد صحیح
 • ضرب و تقسیم اعداد صحیح
 • ترکیب انجام عملیات ها ( الویت ها ) در حل عبارت ها
 • معرفی عدد های گویا
 • جمع و تفریق عدد های گویا
 • ضرب و تقسیم عدد های گویا

فصل دوم ( 122 دقیقه )

 • یادآوری عدد های اول
 • تعیین عدد های اول

فصل سوم ( 283 دقیقه )

 • چند ضلعی ها و تقارن
 • توازی و تعامد
 • چهار ضلعی ها
 • زاویه های داخلی
 • زاویه های خارجی

فصل چهارم ( 241 )

 •  ساده کردن عبارت های جبری
 • پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری
 • تجزیه عبارت های جبری
 • معادله

فصل پنجم ( 155 دقیقه )

 • جمع بردار ها
 • ضرب عدد در بردار
 • بردار های واحد مختصات

فصل ششم ( 196 دقیقه )

 • رابطه فیثاغورس
 • شکل های هم نهشت
 • مثلث های هم نهشت
 • هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه

فصل هفتم ( 193 دقیقه )

 • توان
 • تقسیم اعداد توان دار
 • تقسیم دو عدد توان دار با پایه های مساوی
 • تقسیم دو عدد توان دار با توان های مساوی
 • جذر تقریبی
 • نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد
 • خواص ضرب و تقسیم رادیکال ها

فصل هشتم ( 185 دقیقه )

 • دسته بندی داده ها
 • میانگین داده ها
 • احتمال یا اندازه گیری شانس
 • بررسی حالت های ممکن

فصل نهم ( 142 دقیقه )

 • خط و دایره
 • زاویه های مرکزی
 • زاویه های محاطی

ریاضی :

ریاضی به عنوان یکی از مهم ترین و چالشی ترین دروس ، یکی از مهم ترین دروس آزمون سمپاد و سایر مدارس برتر به شمار میاد.

آموزش و حل تمامی تمرینات کتاب درسی ، برسی تمامی نکات و مباحث ، ارائه تست ها و تمرین های جامع و کاربردی مخصوص هر فصل ، ارائه تکالیف و آزمون ، رفع اشکال پیوسته مطالب ، مرور و برسی سیر تا پیاز ریاضیات تنها بخشی از کار هایی هست که مدرسه مونو در یک طرح دراز مدت برای یک درس پر اهمیت برای شما در نظر گرفته .

فراموش نکنید که تسلط شما توی این درس میتونه بخش عظیمی از موفقیت های شما رو در آزمون های پیش رو بر طرف بکنه .

همین طور فراموش نکنید که برای موفقیت در امتحانات تشریحی و کتبی متفاوت ، باید به همه تمارین و مباحث کتابتون تسلط پیدا کنید و تمامی بخش های اونو برسی کنید ، کاری که مونو برای شما به طور کامل اجرا میکنه و در کنار اون با بسته های آموزشی و جزوات و بانک تستش ، موفقیت رو به شما نزدیک و نزدیک تر میکنه .

 

ریاضیات هشتم :

فصل اول »»» عدد های گویا + یادآوری عددهای صحیح + معرفی عددهای گویا + جمع و تفریق عددهای گویا + ضرب و تقسیم عددهای گویا

فصل دوم »»» عدد های اول + یادآوری عددهای اول + تعیین عددهای اول

فصل سوم »»» چند ضلعی ها + چندضلعی‌ها و تقارن + توازی و تعامد + چهارضلعی‌ها + زاویه‌های داخلی + زاویه‌های خارجی

فصل چهارم »»» جبر و معادله + ساده کردن عبارت‌های جبری + پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری + تجزیه عبارت‌های جبری + معادله

فصل پنجم »»» بردار و مختصات + جمع بردارها + ضرب عدد در بردار + بردارهای واحد مختصات

فصل ششم »»» مثلث + رابطه فیثاغورس + شکل‌های هم‌نهشت + مثلث‌های هم‌نهشت + هم‌نهشتی مثلث‌های قائم‌الزاویه

فصل هفتم »»» توان و جذر + توان + تقسیم اعداد توان‌دار + جذر تقریبی + نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد

فصل هشتم »»» آمار و احتمال + دسته‌بندی داده‌ها + میانگین داده‌ها + احتمال با اندازه‌گیری شانس + بررسی حالت‌های ممکن

فصل نهم »»» دایره + خط و دایره + زاویه های مرکزی + زاویه های محاطی

 

ایستگاه امتحانات تشریحی :

برای موفقیت در این درس ، در اولین مرحله باید به مطالعه متن کتاب درسی بسیار اهمیت بدین ، چرا که مهم ترین منبع سوالات امتحانات تشریحی تمارین کتاب درسی هستن . حل تک تک نمونه سوالات و تمرینات و آزمایش های کتاب درسی از اهمیت بسیاری برخورداره . سعی کنید با یک مدیریت درست مطالب رو مطالعه کنید و در پایان مطالعه زمانی رو به حل نمونه سوالات امتحانی اختصاص بدین .

این مورد رو هم در نظر داشته باشید که در طول امتحان هم رعایت یک سری نکات به شدت اهمیت دارن ، برای مثال به هیچ عنوان در پاسخ سوالات ، روش های میانبر و یا فرم های خارج از داده های کتاب درسی رو به کار نبرید . همچنین به شرح دقیق و ذکر تمامی داده ها از جمله یکا ها و کمیت ها و یا اصل فرمول ها و … توجه کنید .

مشخصات دوره:

کد درس: M81

کل ساعت تدریس شده: 30 ساعت

برای مشاهده ی رزومه روی حسين حسين خانی کلیک کنید

نوع آموزش: آفلاین

مناسب: پایه هشتم

دوره های محبوب:

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  0