دوره آفلاین امتحان نهایی فيزيك دوازدهم رشته تجربی

/
دوره آفلاین امتحان نهایی فيزيك دوازدهم رشته تجربی

دوره آفلاین امتحان نهایی فيزيك دوازدهم رشته تجربی

مشخصات دوره:

<1

 زمان برگزاری: از فروردين ماه 

نام دبير: سید محمد غفوری 

نوع آموزش: آفلاین

مناسب: امتحان نهایی

دوره های محبوب:

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است