دوره آفلاین امتحان نهایی رياضی دوازدهم رشته تجربي

/
دوره آفلاین امتحان نهایی رياضی دوازدهم رشته تجربي

دوره آفلاین امتحان نهایی رياضی دوازدهم رشته تجربي

مشخصات دوره:

کد درس: N12T5

 زمان برگزاری: از فروردين ماه 

نام دبير: حسین قمچیلی

نوع آموزش: آفلاین

مناسب: امتحان نهایی

دوره های محبوب:

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    0