دوره آفلاین امتحان نهایی حسابان دوازدهم رشته رياضی

/
دوره آفلاین امتحان نهایی حسابان دوازدهم رشته رياضی

دوره آفلاین امتحان نهایی حسابان دوازدهم رشته رياضی

مشخصات دوره:

کد درس: N12R5

 زمان برگزاری: از فروردين ماه 

نام دبير: حسین قمچیلی

نوع آموزش: آفلاین

مناسب: امتحان نهایی

دوره های محبوب:

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    0