مشاوره تحصیلی (مونو سکاندار)

/
مشاوره تحصیلی (مونو سکاندار)

ثبت نام مشاوره تحصیلی کنکور

مشاوره تحصیلی کنکور

– مشاوره تحصیلی

– تدریس همه دروس

– آزمون 

– آنالیز پیشرفت هفتگی

– کلاس خصوصی

ثبت نام به تعداد بسيار محدود و با شرايط خاص در صورت تاييد دپارتمان مدرسه مونو

آموزش آنلاین مونو

کلاس های آنلاین

آزمون های آنلاین

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    0