استخدام در مدرسه مونو

/
استخدام در مدرسه مونو
نام(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, حداکثر اندازه فایل: 3 MB.
حداکثر حجم ارسال فایل 3 مگابایت می باشد. بصورت pdf یا jpg
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است