استاد نیما نام آوری

/
استاد نیما نام آوری

مهندس نيما نام آوری

دبیر درس ریاضی در مدرسه مونو

كارشناسی ارشد مهندسی نفت
سابقه تدريس در مدارس :فرزانگان يك ،رشد منطقه يك،نخبگان علامه طباطبايي،سروش و …
سابقه تدريس در آموزشگاه:مبتكران،نخبه پروران،واله ،انديشمند
تدريس در شبكه آموزش صدا و سيما و …
تاليفات: درس آزمون رشته تجربي و رياضي مبتكران
آموزش و كنكور رياضي رشته رياضي و تجربي مبتكران
رياضي يازدهم واله و …
طراح سوال آزمون:خيلي سبز،مبتكران و آزمون مونو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    0