استاد مهدی شريفی

/
استاد مهدی شريفی

مهدي شريفي

دبیر درس شیمی در مدرسه مونو

مقطع تدريس: كنكور
سابقه تدريس: ٢٠ سال
مدرك تحصيلي: دكتراي شيمي تجزيه
سابقه تدريس در : علامه طباطبايي واحد كارگر،ريحانه،حكمت،علامه طباطبايي واحد ابشناسان ،نخبگان و …
مدير دپارتمان شيمي مجتمع علامه طباطبايي
مدرس رتبه هاي تك و دو رقمي در سال هاي اخير

استاد مهدی شریفی
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    0