استاد علی نائيجی​

/
استاد علی نائيجی​

علی نائيجی

دبیر درس عربی در مدرسه مونو

نام دبير : علی نائيجی
مقطع تدريس: كنكور
سابقه تدريس: ٢٧ سال
مدرك تحصيلی: كارشناسي ارشد
سابقه تدريس در : مدارس فرهنگ ، علوی، بو علی ،علامه طباطبایی،رشدنو، واله ،خدیجه کبری و مراكز معتبر شهرستان های كشور
تاليفات: تالیف ۱۸ جلد کتاب عربی کنکور قلم چی ، راهیان دانشگاه ، علوی ، علامه
نویسنده اولین فلش کارت عربی در کشور و مجری اولین فیلم cud& vhsآموزش عربی کنکور در کشور

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    0