استاد علي حاجی باقری

/
استاد علي حاجی باقری

علي حاجي باقري

دبیر درس فیزیک در مدرسه مونو

مقطع تدريس: كنكور
سابقه تدريس: ١٢ سال
مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد هوا فضا
سابقه تدريس در : قوي ترين مدارس و اموزشگاه هاي تهران و شهرستان
تاليفات: نردبام خيلي سبز و عضو هيأت مولفين
طراح سوال ازمون هاي ازمايشي كشور
مدرس رتبه هاي تك و دو رقمي در سال هاي اخير

علي حاجي باقري
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    0