استاد حسين حسين خانی

/
استاد حسين حسين خانی

حسين حسين خاني

دبیر درس ریاضی در مدرسه مونو

مقطع تدريس: پايه تا كنكور
سابقه تدريس: ١٢ سال
مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد رياضي
سابقه تدريس در : سلام،رهيار ،سراي دانش،تربيت ،موحد ،خانه رياضي و نخبگان و …

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است