استاد بهرام دبير مقدم

/
استاد بهرام دبير مقدم

بهرام دبير مقدم

دبیر درس زیست شناسی در مدرسه مونو

مقطع تدريس: كنكور
سابقه تدريس: ٢٠ سال
مدرك تحصيلي: كارشناسي شيمي
سابقه تدريس در : علامه حلي،علامه طباطبايي،تيزهوشان ،نخبگان و …
مدرس رتبه هاي تك و دو رقمي در سال هاي اخير

استاد بهرام دبيری مقدم
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است